36101383 - 026

اسپری خوشبو کننده رایحه وانیل و میوه

اسپری خوشبو کننده رایحه وانیل و میوه

اسپری خوشبو کننده خودرو با رایحه وانیل و میوه

اسپری خوشبو کننده خودرو از کمپانی MAFRA ایتالیا می باشد. اسپری خوشبوکننده مفرا با رایحه وانیل و میوه با نام تجاری Autoflor Vanilla and Fruit و در حجم 75 میلی لیتر ارایه می شود. این خوشبو کننده عاری از ترکیبات بنزن و مضر برای انسان میباشد و با رایحه ملایمی عدم ایجاد سردرد در محیط بسته می نماید.