36101383 - 026

پد پولیش نیمه زبر سایز 17

پد پولیش نیمه زبر سایز 17

پد پولیش نیمه زبر سایز 17 میلی متر کوییک کلین Polishing Pad

پد پولیش نیمه زبر سایز 17 کوییک کلین یکی از محصولات مصرفی در احیا رنگ خودرو و دیتیلینگ می باشد. این پد پولیش با قدرت لایه برداری متوسط مناسب برای استفاده با دستگاه پولیش اوربیتال می باشد. این پد پولیش بسته به میزان خط و خش بدنه خودرو با پولیش زبر و یا نیمه زبر استفاده می گردد.