36101383 - 026

Maxi Wash Tandem

Maxi Wash Tandem

تمیزکنندگی جامع و سرعت بالای شستشو با دو واحد شستشوی دروازه ای

قابلیت حداکثر عملکرد برای خودروهای بزرگ و شرکت های حمل و نقل
کارواش Maxi wash Tandem مناسب برای سرویس دهی سریع به هنگام تعداد بالای شستشوی وسایل نقلیه
قابلیت برآورده کردن انتظارات مسافران و شرکت های تبلیغاتی در خصوص تمیزبودن وسایل نقلیه در تمام اوقات
دارای توانایی بالا برای شستشو و ایده آل برای خودروها و شرکت های حمل ونقل می باشد. دروازه های دوبل دارای 4 و 6 برس است وشستشو در حداکثر سرعت انجام میگیرد به طوریکه یک اتوبوس 12 متری در 2/5 دقیقه شستشه می شود به این صورت که وقتی یک دروازه نیمه ی جلوی اتوبوس را شستشو میدهد دروازه ی دیگر در حال شستشوی نیمه ی عقب اتوبوس می باشد وشستشو به طور جامع انجام می شود و بهترین نتیجه ی شستشو را در برمی گیرد .

دسته بندی